BXP:s Andreas Thorberg ansvarig för helheten då Tele2 genomförde Cheap Bar i Båstad under Tennisveckan 2011