Våran leverans
Vi har lång erfarenhet med att erbjuda olika typer att tjänster. Vi erbjuder bl.a:


• Kampanjförstärkningar
• B2B möten
• Installationer
• Produktlanseringar
• Brand centers
• Butiksmiljöer
• Sponsoraktivering
• Road shows
• Sampling, m.m.
• Varumärkesupplevelse
• Innehållskreation
• Användarvänlighet
• Intuitiva lösningar
• Hållbarhet
• Etablerade
produktionsprocesser
• Handplockade team
• Upphandling &
kvalitetssäkring av underlev.
• Budgetsäkring
• Logistik
• Fullt Genomförande
• Casting & rekrytering
• Utbildningar
• Personal management
• Rese- och boendelogistik
• Uppföljning, dagrapportering
etc.