Efter över 18 års erfarenhet av Eventmarkering och sponsringsaktiveringar är BXPs arbetsmodell modern.
BXP jobbar ofta direkt med slutkundernas marknadsavdelningar som senior resurs kring aktivering/implementeringar.
BXP har suttit som extern event och sponsoransvarig på flertalet av dom större företagen i Sverige.
Slutkunderna har idag bred kunskap och avtal är ofta skrivna.
Ofta är tidsbristen idag en stor faktor och det är där BXP kommer in.
BXP jobbar med att säkerställa själva mötet och har bred erfarenhet kring hur en aktivering skall ske tryggt och säkert.
Om en större arbetsgrupp behövs sammansätts det vid behov bland landets arla bästa kompetenser.
Är NI intresserade av att träffas för att se hur BXP kan underlätta eran vardag tveka inte att höra av Er.
Referenser finns.