BXP projektleder och implementerar BMW Sveriges sponsorskap av Nordea Masters.
BXP jobbar direkt som extern resurs i BMW Sveriges marknadsavdelning med fokus på implementering och säkerställer allt praktisk med deras närvaro.
BXP bemannar med personal på plats på dom publika ytorna vid Master Village där BMW Sverige hade en monter yta på 900kvm.

2015-06-05 16.32.53

2015-06-05 16.33.20

2015-06-05 16.36.57

2015-06-05 16.36.43

2015-06-05 16.36.35

2015-06-05 16.32.56

BMW:s paviljong på Master Village under Nordea Masters 2015

BMW:s paviljong på Master Village under Nordea Masters 2015