slide02BXP Thorbergs Andreas Thorberg på uppdrag av Octagon Nordic att projektleda framtagningen av paviljongerna samt vara Pavillion Manager på alla stopover.