BXP:s Andreas Thorberg Producent för Pripps blå:s närvaro under Stockholm 100 år på skeppsholmen. Uppdraget genomförades under Creator Momentum