BXP på plats i Båstad för rekresa inför aktivering av BMW Sveriges sponsorksap av EM i Drake i augusti månad 2015.
Rekresans syfte är att dokumentera miljön, potentiella platser, planera flöden, säkerställa byggnationer, profilering m.m.
Därefter sammanställa rekommendationer hur en potentiell aktivering på plats kan genomföras.
2015-06-08 09.53.40

2015-06-08 09.55.33

2015-06-08 09.42.41

2015-06-08 09.40.20

2015-06-08 09.36.59

2015-06-08 09.36.56

2015-06-08 09.36.46